Договір на використання інтернет-сервісу https://sinoptik.ua/

1. Предмет Договору

1.1. Даний Договір відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання, за яким Адміністрація Ресурсу надає у порядку, передбаченому даним договором, послуги (надалі – «Послуги») користувачам (надалі – «Користувач») з пошуку інформації щодо прогнозу погоди на інтернет-сервісі https://sinoptik.ua (надалі - «Сервіс»).

1.2. Послугами Сервісу є:

1.2.1. ознайомлення із інформацією, розміщеною на Сервісі, у тому числі шляхом завантаження інтернет-сторінок Сервісу;

1.2.2. пошук прогнозу погоди розміщеної на Сервісі, як на території України, так і за її межами.

2. Порядок укладення Договору

2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього Користувачем в цілому.

2.2. Факт приєднання Користувача до даного Договору в цілому підтверджується здійсненням Користувачем однієї із дій, передбачених підпунктами 1.2.1 та 1.2.2 даного Договору.

2.3. Договір діє з моменту його укладення до розірвання його Сторонами.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Користувач за допомогою відповідних інтернет-сторінок Сервісу самостійно отримує послуги Сервісу шляхом здійснення дій, передбачених підпунктами 1.2.1-1.2.2 даного Договору.

3.2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за технічні збої в наданні послуг Сервісу, за збереження інформації на Сервісі або її втрату, за використання розміщеної Адміністрацією Ресурсу на Сервісі інформації Користувачем або третіми особами.

4. Застереження та гарантії

4.1. Користувач згоден з тим, що усі та будь-які права інтелектуальної власності (авторські права) на інформацію (твір), опубліковані Адміністрацією Ресурсу на Сервісі, а також на базу даних Сервісу, належать виключно та у повному обсязі Адміністрації Ресурсу.

4.2. Адміністрація Ресурсу не здійснює контроль і перевірку прогнозу погоди розміщеної на Сервісі.

4.3. Адміністрація Ресурсу не гарантує достовірність, точність, об’єктивність і якість обзору і прогнозу погоди.

4.4. Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за можливі матеріальні та/чи моральні збитки, які можуть настати в результаті використання (огляду) наданого прогнозу погоду.

4.5. Користувачам забороняється копіювати, розповсюджувати, розміщувати на інших інтернет-ресурсах або в засобах масової інформації будь-яку інформацію, що розміщена на Сервісі, або її частину, базу даних Сервісу або її частину, будь-які об’єкти прав інтелектуальної власності (авторських прав), окрім випадків отримання та публікації віджету погоди.

5. Умови використання віджетів погоди

Користувач має право отримати та опублікувати віджети погоди, зобов’язуючись:

5.1. не змінювати віджет будь-яким чином;

5.2. розмістити віджет таким чином, щоб його було показано інтернет-користувачам у повному обсязі;

5.3. розміщувати віджет лише на інтернет-сайтах, на яких маєте право розміщувати такого виду контент;

5.4. не розміщувати віджет на інтернет-сайтах, на яких міститься заборонений законодавством України контент (інформація, зображення, інші матеріали), зокрема, але не обмежуючись, контент наступного характеру: порнографія; дискримінація; пропаганда насилля; незаконна реклама; що порушує (або отриманий внаслідок порушення) прав інтелектуальної власності; що є наклепом; інший контент, що суперечить будь-яким нормам діючого законодавства України.

6. Інші умови

6.1. Спірні питання, пов’язані з виконанням даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

6.2. Компанія має право самостійно у односторонньому порядку змінювати умови даного Договору, повідомивши про це Користувача шляхом розміщення на сторінках Сервісу нову редакцію Договору.